3.Nye energitiltag

Der er kommet en del fokus på miljø og nye energikilder. ABF mener, at det er vigtigt, at også andelsboligforeninger tænker på, hvad der kan gøres for miljøet. Der kan dels gøres en indsats som forening i forbindelse med renovering af foreningens ejendom og nye tiltag, og dels kan den enkelte husstand gøre en indsats.

Der er flere muligheder for at anvende miljørigtige energiformer som fx solenergi, husstandsvindmøller, varmepumper og lignende. Derudover kan foreningen udskifte gamle ruder med energiruder og efterisolere, så der spares på varmen.

Foreningen skal nu også hjælpe miljøet ved at sortere husholdningsaffald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Haveaffald kan anvendes til kompost og dermed senere komme andelshaveren til gode. Det kan også være en mulighed for nogle foreninger at genanvende regnvand eller etablere et såkaldt grønt tag.

Nogle af de energisparende aktiviteter kan der opnås tilskud til hos forskellige organisationer og fonde.

Fx har Energistyrelsen på hjemmesiden www.sparenergi.dk oplysning om Bygningspuljen, der fortsætter frem til 2026. Andelsboligforeninger kan opnå tilskud til nærmere definerede energiforbedrende tiltag, som dog ændres løbende. Det er tale om en ”først til mølle”-pulje med to eller tre årlige ansøgningsrunder, og erfaringsmæssigt skal man være klar til at søge på åbningsdagen for puljen.

 

Indhold

3.1. Udfasning af olie- og gasfyr

3.2. Affaldssortering

3.3. Ladestandere til elbiler

Sidst opdateret: 29. august 2022 kl: 11:09