3.Nye energitiltag

Der er kommet en del fokus på miljø og nye energikilder. ABF mener, at det er vigtigt, at også andelsboligforeninger tænker på, hvad der kan gøres for miljøet. Der kan dels gøres en indsats som forening i forbindelse med renovering af foreningens ejendom og nye tiltag, og dels kan den enkelte husstand gøre en indsats.

Der er flere muligheder for at anvende miljørigtige energiformer som fx solenergi, husstandsvindmøller, varmepumper og lignende. Derudover kan foreningen udskifte gamle ruder med energiruder og efterisolere, så der spares på varmen.

Foreningen kan også hjælpe miljøet ved at sortere affaldet som henholdsvis dagrenovation, storskrald, farligt affald og haveaffald, som kan anvendes til kompost og dermed senere komme andelshaveren til gode.

Det kan også være en mulighed for nogle foreninger at genanvende regnvand eller etablere et såkaldt grønt tag.

Køb af elbiler er stigende, og dermed også behovet for opladningsmuligheder. Har en forening fælles parkeringsområde kan foreningen etablere ladestanderne, og lade brugerne betale for strømmen. Elbilforeningen har på deres hjemmeside www.fdel.dk en vejledning til boligorganisationer vedrørende opladning af elbiler. 

Nogle af de energisparende aktiviteter kan der opnås tilskud til hos forskellige organisationer og fonde.

Sidst opdateret: 6. juli 2020 kl: 12:38