1.Pant og udlæg

Siden 2005 har det været muligt at optage lån med sikkerhed i en andel i en andelsboligforening, ligesom det har været muligt at foretage udlæg i andelen. Andelshavere er hermed stillet på samme måde som ejere af fast ejendom, for så vidt angår muligheden for at optage lån. Det er dog ikke muligt at optage realkreditlån.

Der er fortsat foreninger, som endnu ikke har ændret deres vedtægter, efter reglerne trådte i kraft. Det er vigtigt at være opmærksom på, at loven om pant og udlæg gælder, selvom foreningens vedtægter ikke er tilrettet. Foreningen bør derfor ændre sine vedtægter, så reglerne fremgår af disse. Det vil fremgå af dette kapitel, hvilke bestemmelser, der bør ændres i vedtægterne.

Indhold

1.1. Formål med pant og udlæg i andele

1.1.1. Hidtidigt retsgrundlag

1.2. Lovens hovedtræk

1.2.1. Pantets omfang

1.2.2. Vedtægtsmæssig begrænsning af sikkerhedsstillelse

1.2.3. Garanti for lån

1.3. Pantsætning af andelen

1.4. Udlæg

1.4.1. Tvangssalg

1.4.2. Tvangsauktion

1.5. Tvangsauktioner og bopælspligt

Sidst opdateret: 26. juli 2022 kl: 13:43