Handelsbetingelser

Den digitale ABF-håndbog, abfhåndbogen.dk, udgives af:

ABFnyt ApS
Cvr. Nr. 73 40 33 16
Vester Farimagsgade 1, 8. sal
1606 København V
Tlf. 33 86 28 30
Mail: abf@abf-rep.dk

Al administration af abonnementssalg for abfhåndbogen.dk varetages af ABFnyt ApS.

ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, CVR nr. 51173511, er eneejer af ABFnyt ApS.

Køb:

Køb af abonnement og adgang til abfhåndbogen.dk sker direkte på www.abfhåndbogen.dk

Når købet er gennemført og betaling registreret, vil du modtage en kvittering som dokumentation for dit køb. Der er herefter adgang til håndbogen.

Pris:

Abonnement på den digitale håndbog købes for 1 år ad gangen.

Pris (inkl. moms): kr. 1.700,00 for første år, herefter kr. 800,00 kr. for. følgende år.

Rabat:

Andelsboligforeninger, som er medlem hos ABF, kan købe abonnement på den digitale håndbog med 50% rabat. Prisen (inkl. moms) er således kr. 850,00 for første år og herefter kr. 400,00 for efterfølgende år.

Betaling:

Abonnementet forudbetales for et år ad gangen.

Betaling kan ske med brug af betalingskort (Dankort/VISA-Dankort), eller via faktura.

Ved ABF-medlemmers køb med faktura vil foreningens formand/kontaktperson modtage fakturaen for betaling.

Ved øvrige foreningers, virksomheders og privatpersoners køb med faktura sendes fakturaen direkte til køber. Betalingsfrist er 14 dage fra fakturadato.

Overholdes betalingsfristerne ikke, vil adgangen til abfhåndbogen.dk automatisk blive lukket.

Fortrydelsesret:

Køber har ret til at fortryde købet af abonnement på abfhåndbogen.dk i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra dato for bestilling af abonnement.

Når der er sket login på abfhåndbogen.dk, er abonnementet taget i brug, og fortrydelsesretten kan ikke længere gøres gældende.

Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, skal det således ske, inden abonnementet tages i brug og inden 14 dage ved skriftlig erklæring til ABFnyt ApS, Vester Farimagsgade 1, 8. sal. 1606 København V, mail: abf@abf-rep.dk.

Fornyelse af abonnement:

Abonnement på abfhåndbogen.dk forudbetales for 1 år ad gangen.

Abonnenter på abfhåndbogen.dk modtager opkrævning på fornyelse af abonnementet måneden inden abonnementsperiodens udløb.

Betaling af abonnement kan tilmeldes betalingsservice.

Ønskes der ikke fornyelse af abonnementet i umiddelbar forlængelse af foregående abonnementsperiode, vil senere gentegning ske til nytegningspris. 

Ophører en andelsboligforenings medlemskab af ABF i abonnementsperioden, vil en ønsket fornyelse ske til ikke-medlemspris.

Opsigelse af abonnement:

Abonnement på den abfhåndbogen.dk løber, ind til det opsiges skriftligt.

Opsigelse kan ske skriftligt enten via e-mail eller brev og skal sendes til ABFnyt ApS, Vester Farimagsgade 1, 8. sal, 1606 København V, mail: abf@abf-rep.dk.

Opsigelse skal ske senest 1 måned før udløbet af indeværende abonnementsperiode. Der sker ikke kreditering, uanset hvornår i abonnementsperioden opsigelse modtages. Opsigelsen har virkning for den kommende abonnementsperiode. Abonnementsperioden vil fremgå af fakturaen.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnement.

Adgang til håndbogen:

Der opnås adgang til abfhåndbogen.dk, straks køb er registreret.

Medlemmer:

Når en medlemsforening har købt adgang til abfhåndbogen.dk, vil foreningens egne medlemmer (andelshavere) have adgang til abfhåndbogen.dk. Foreningens medlemmer (andelshavere) kan selv oprette sig som brugere. Efter login vil man som andelshaver kunne se, om foreningen har købt adgang til abfhåndbogen.dk.

Såfremt en forening ikke har købt adgang til håndbogen, vil det for foreningens medlemmer være muligt at få adgang, hvis man selv køber adgang. Foreningens medlemmer kan købe adgang til abfhåndbogen.dk til rabatpris. Dette kan kun ske som kortkøb. Har en andelshaver købt adgang til rabatpris, vil hele foreningen have adgang.

Hver medlemsforening vil have et særligt administrator-login, som giver adgang til at se, hvilke andelshavere fra foreningen, der har oprettet sig som brugere af abfhåndbogen.dk. Kontakt ABF, hvis der er brugere, der skal slettes, hvis de fx ikke længere er andelshavere i foreningen. Administrator vil desuden kunne se foreningens betalingshistorik.

Ikke-medlemmer:

Efter gennemført køb tilsendes køber loginoplysninger, som kan anvendes af indtil 3 brugere.

Brug af håndbogen:

ABFnyt ApS ejer alle rettigheder til abfhåndbogen.dk herunder tekst og bilag.

Som bruger af abfhåndbogen.dk har man ret til at foretage manuelle søgninger og udskrive bilag til eget brug i foreningsarbejdet.

Enhver øvrig form for brug, herunder erhvervsmæssig og gengivelse af tekst og materiale fra abfhåndbogen.dk, helt eller delvist, kræver skriftlig tilladelse fra ABFnyt ApS.

Adgangsrettigheder er forbeholdt køber og tilknyttede brugere. Adgangsrettigheder må ikke videregives.

Såfremt ABFnyt ApS konstaterer misbrug af abfhåndbogen.dk, vil der straks blive lukket for adgangen. ABFnyt ApS forbeholder sig retten til eventuelt erstatningskrav som følge af forkert brug af abfhåndbogen.dk.

Opdatering og ændringer af abfhåndbogen.dk:

ABFnyt ApS ajourfører og opdaterer abfhåndbogen.dk løbende, når det findes nødvendigt.

Ajourføring og opdatering medfører ingen ændringer eller indskrænkninger i forhold til købers rettigheder og vilkår for abonnementet.

ABFnyt ApS er endvidere berettiget til at foretage ændringer i funktionaliteten for abfhåndbogen.dk, herunder fjerne og ændre funktioner, som ABFnyt ApS finder nødvendigt for generelt at kunne levere den bedst mulige ydelse over for sine abonnenter. Det er til enhver tid ABFnyt ApS, der afgør, hvilke funktionaliteter, der lever op til dette krav. Ændringer af funktionaliteter medfører ingen ændringer eller indskrænkninger i forhold til købers rettigheder og vilkår for abonnementet.

Ændring af abonnementsvilkår:

ABFnyt ApS kan til enhver tid ændre abonnementsvilkårene, herunder foretage prisændringer. Sådanne ændringer skal dog meddeles køber senest to måneder før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Eventuelle vilkårsændringer, herunder prisændringer, har virkning for den kommende abonnementsperiode.

Kan køber ikke acceptere de ændrede vilkår, skal dette meddeles ABFnyt ApS senest en måned inden abonnementsperiodens udløb. Abonnementsaftalen betragtes herefter som opsagt. Såfremt dette ikke sker, videreføres abonnementsaftalen i overensstemmelse med de nye vilkår.

Afhjælpning af fejl:

ABFnyt ApS yder ingen garanti for, at afviklingen af abfhåndbogen.dk samt at opkobling vil være uden afbrydelser og fejlfri. ABFnyt ApS foretager løbende afprøvninger og test af funktionaliteter, men kan ikke udelukke at abfhåndbogen.dk som enhver anden software, der stilles til rådighed online, indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder.

ABFnyt ApS påtager sig intet ansvar for indholdsmæssige fejl. ABFnyt ApS tilstræber, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i abfhåndbogen.dk rettes løbende, men yder ingen garanti for, at enhver fejl og uhensigtsmæssighed vil blive rettet.

Fejl eller uhensigtsmæssigheder af ovennævnte karakter er ikke hævegrundlag for abonnementsaftalen og berettiger ikke køber eller bruger til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser.

Support:

Købere og brugere har mulighed for såvel telefonisk support som support via e-mail ved henvendelse til 33 86 28 30 eller abf@abf-rep.dk indenfor ABF’s normale åbningstid, som til enhver tid fremgår af ABF's hjemmeside.

Supporten gælder i forhold til brugen af abfhåndbogen.dk og ikke i forhold til samspillet med brugerens hardware, browser, programmer mv.

Ansvar:

ABFnyt ApS fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade som kan henføres til købers eller brugers egen opkobling til og brug af abfhåndbogen.dk, herunder manglende opkobling, systemnedbrud mv. Tilsvarende gælder i forhold til køber og brugers øvrige hardware, browser, programmer mv.

Behandling af oplysninger:

For at kunne handle på abfhåndbogen.dk skal du oplyse:

  • Navn
  • Adresse 
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

ABFnyt ApS gemmer alle angivne oplysninger i en sikker database hos HostNordic. Alle oplysninger bliver behandlet strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

For yderligere oplysninger om behandling af oplysninger se ABF's persondatapolitik.

Brug af cookies:

ABFnyt ApS bruger cookies til at forbedre din oplevelse af abfhåndbogen.dk. Du vil derfor blive anmodet om at acceptere brugen af cookies, første gang du besøger siden.

Sidst opdateret: 5. februar 2019 kl: 15:13