Om ABF-håndbogen.dk

Opdateringer

Her vil der løbende blive registreret opdateringer af ABF-håndbogen.dk.

 

Februar 2023

Tilføjelse af tekstafsnit og dokument: Tilføjelse af bilag D4 "Beskrivelse af bogføringsprocedure" og tilføjelse af afsnit 2.1.3. i Kapitel D.


Juli 2022

Opdatering af tekst: Generel gennemgang af håndbogen i forbindelse med udgivelsen af den trykte ABF-håndbog 2022, herunder tilføjelse af nye afsnit i kapitel C, E og G. Opdatering af eksempler i bilag i forhold til dato og henvisninger til lejelov.


April 2022

Opdatering af tekst: Opdatering af priser i kapitel G, afsnit 1.6.


Marts 2022

Opdatering af tekst: Generel opdatering af kapitel D, herunder i forhold til den ny regnskabsvejledning.


November 2021

Opdatering af tekst: Indledning om finansiering i kapitel D, afsnit 7. 

Opdatering af tekst: Afsnit om nøgleoplysningsskemaer i kapitel E, afsnit 1.1.11.1.


Oktober 2021

Opdatering af tekst: Afsnit om finansielle kontrakter i kapitel D, afsnit 3.2.7. 


September 2021

Opdatering af tekst: Afsnit om energimærkers gyldighed i kapitel G, afsnit 1.3.

Opdatering af tekst: Afsnit om energimærkers indhold i kapitel G, afsnit 1.4.


August 2021

Opdatering af tekst: Afsnit om fjernaflæselige målere i kapitel G, afsnit 2.10.

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af bilag 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 og bilag 5.1.11b i kapitel E.


Marts 2021

Udskiftning af dokument: Opdatering af bilag 5.1.8. "Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde" i kapitel E, afsnit 1.3. og 2. Tilføjelse af nye satser for 2021.


December 2020

Tilføjelse af afsnit: Nyt afsnit om udfasning af olie- og naturgasfyr i kapitel G, afsnit 3.1.


November 2020

Opdatering af tekst: Indholdsmæssig opdatering om risikoklassificering i kapitel D, afsnit 7.


April 2020

Udskiftning af dokumenter: Opdatering af bilag 7.2-7.9 i kapitel B, afsnit 6. Tilføjelse af nye eksempeldatoer og opdaterede brevformater.


Marts 2020

Udskiftning af dokument: Opdatering af bilag 5.1.8. "Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde" i kapitel E, afsnit 1.3. og 2. Tilføjelse af nye satser for 2020.

Opdatering af tekst: Nye gennemskrivninger af kapitel A, C, F, I, H og G. Små sproglige rettelser og opdatering af lovhenvisninger.


Februar 2020

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af bilag 5.2.7., bilag 5.2.8. og bilag 5.2.9. i kapitel E, afsnit 2.


Januar 2020

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af bilag 6.2. og bilag 6.3. kapitel F, afsnit 4.

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af "Andelsboligskema" (bilag 5.2.1.) og "Vejledning til andelsboligskema" (bilag 5.2.3.) i kapitel E, afsnit 2. Bilag 5.2.2. og bilag 5.2.4. udgår, da disse var supplementer, der nu er indarbejdet i den nye version.

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af bilag 5.1.19., bilag 5.1.20. og bilag 5.1.21. i kapitel E, afsnit 2.


November 2019

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af bilag 5.1.3. og 5.1.14 i kapitel E, afsnit 2. Rettelser som følge af de nye regler i tinglysningsafgiftsloven.

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af bilag 7.10., 7.11., 7.12. og 7.13. - dokumenter i forbindelse med håndtering af persondata - og opdatering af tekst i kapitel B, afsnit 2.7. Tilføjelse om brug af billeder og fødselsdato og brug af persondata ikke kun som en 'nødvendig' del, men også en 'naturlig' del af driften.


August 2019

Udskiftning af dokument: Opdaterede versioner af Overdragelsesaftale + Vejledning til overdragelsesaftale i kapitel E, afsnit 2.


Juni 2019

Udskiftning af dokument: Opdatering af bilag 1.1. "ABF's standardvedtægter 2014" i kapitel A, afsnit 1.2. og afsnit 8. Bilaget er opdateret under § 15 pga. den nye vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger, som skal udleveres til køber ved overdragelse.


Maj 2019

Udskiftning og tilføjelse af dokumenter: Opdatering af bilag 5.1.12. "Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)" i kapitel E, afsnit 2. Tilføjelse af bilag 5.1.13b. "Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger", som skal udleveres til køber ved overdragelse. Samtidig udgår det tidligere bilag 5.1.13b. "Tillæg til overdragelsesaftale - uddrag af ABL".

Tilføjelse af tekst: I kapitel E, afsnit 1.1.11. er den nye vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger tilføjet listen over der dokumenter, der skal udleveres til køber ved overdragelse.

Ændringerne sker pga. en ny indsats mod overpris, der lanceres 1. maj 2019. Læs nyheden om den nye indsats på abf-rep.dk.


April 2019

Udskiftning af dokument: Opdatering af bilag 5.1.8. "Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde" i kapitel E, afsnit 1.3. og 2. Tilføjelse af nye satser for 2019.


November 2018

Tilføjelse af nye dokumenter: Bilag 2.7.-2.10. i kapitel A, afsnit 8. ABF har udviklet en dokumentpakke til brug ved afholdelse af generalforsamling i andelsboligforeningen, og i den forbindelse er en række nye standarddokumenter kommet til.

Udskiftning af dokument:  Opdatering af bilag 5.1.12. "Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)" i kapitel E, afsnit 2. Overdragelsesaftalen er opdateret med pligten til at udlevere nøgleoplysningsskema med centrale nøgleoplysninger om foreningen (bilag 4) på side 6.


Oktober 2018

Opdatering af tekst: Kapitel G, afsnit 1.7 er opdateret med 2018-tal for honorargrænser for energimærkning.


September 2018

Udskiftning af dokument: Bilag 7.10. "Andelsboligforeningers håndtering af persondata" i kapitel B, afsnit 6. Der er i den nye version af dokumentet tilføjet et afsnit om sikker mail.


Juli 2018

Udskiftning af dokument: Bilag 5.1.13b. "Tillæg til overdragelsesaftale - uddrag af ABL" i kapitel E, afsnit 2. I forbindelse med en ny lovpakke, der er trådt i kraft 1. juli 2018, er andelsboligforeningsloven ændret.

Tilføjelse af nyt dokument: Bilag 5.1.11b. "Centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen" i kapitel E, afsnit 2. I forbindelse med en ny lovpakke, der er trådt i kraft 1. juli 2018, er der udviklet et nyt nøgleoplysningsskema, der skal sikre økonomisk gennemsigtighed på generalforsamlingen.
>>Læs mere om den nye lovpakke og det nye nøgleoplysningsskema 


Maj 2018

Tilføjelse af nyt afsnit: Kapitel B, afsnit 2.7. "Persondata" samt tilhørende bilag 7.10.-7.13. Grundet persondataforordningens ikrafttræden den 25. maj 2018.

Udskiftning af dokumenter: Opdatering af bilag 5.1.12. "Overdragelsesaftale (køb/salg af andelsbolig)" samt den tilhørende formularvejledning i kapitel E, afsnit 2.
De væsentligste ændringer består af, at feltet til CPR-nummer og punkt 15 vedrørende samtykkeerklæringer er taget ud af overdragelsesaftalen. Begge ændringer er grundet persondataforordningen. I øvrigt er formuleringen "Købt som beset" fjernet.
>>Læs mere om den nye version af overdragelsesaftalen


April 2018

Udskiftning af dokumenter: Opdatering af bilag 5.1.8. "Vejledende timesatser for prisfastsættelse af eget arbejde" i kapitel E, afsnit 1.3. og 2. Tilføjelse af nye satser for 2018.


September 2017

Udskiftning af dokumenter: Nyt husordenskatalog (nu bilag 1.2.) fra ABF erstatter tidligere husordener for hhv. etagebyggeri og tæt/lav (tidligere bilag 1.2. og 1.3.). Kapitel A, afsnit 8 og bilag i kapitel B, afsnit 3.6.


Juli 2017

Udskiftning af dokumenter: Opdateret version af bilag 5.1.6. "Afskrivningskurve" i kapitel E, afsnit 1.3. og 2. Sproglige ændringer på side 3.

Udskiftning af dokumenter: Opdaterede versioner af Overdragelsesaftale + Vejledning til overdragelsesaftale i kapitel E, afsnit 2.


Juni 2017

Udskiftning af dokumenter: Overdragelsesaftale i kapitel E, afsnit 2.

Den nye, fælles overdragelsesaftale, som blev offentliggjort i januar 2017, erstatter nu helt den gamle, og en overgangsperiode, hvor både den nye og den gamle var tilgængelige, er slut.

I forbindelse med den nye aftale, er der udarbejdet to nye bilag. Det drejer sig om ”Vejledning til overdragelsesaftale” og bilag 5.2.13b. "Tillæg til overdragelsesaftale – uddrag af ABL”. Bilag 5.1.1. "Overdragelsesprocedure" er desuden tilpasset, så den afspejler den nye aftale.

Bilag 5.2.5. ”Købsaftale – andelsbolig” og bilag 5.2.6. ”Standardvilkår for andelsboligkøbsaftale” er udgået, da disse er erstattet af den nye overdragelseaftale. 


April 2017

Udskiftning af dokument: Vejledende timesatser for eget arbejde, kapitel E, afsnit 2.

ABF fastsætter hvert år timesatser for værdien af eget arbejde og regulerer dem på baggrund af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for boliger.


Januar 2017:

Tilføjelse: Ny overdragelsesaftale i kapitel E, afsnit 2.

I januar 2017 offentliggjorde ABF sammen med en række brancheorganisationer en ny, fælles overdragelsesaftale, som skal erstatte ABF’s tidligere overdragelsesaftale og mæglernes købsaftale. Formålet med den nye aftale er, at der kun er én overdragelsesaftale, der skal udfyldes i forbindelse med et salg, og dermed er overdragelsesprocessen enklere end tidligere. 

 

Sidst opdateret: 2. februar 2023 kl: 08:55