2.Altaner

Altaner giver beboerne mere plads og mulighed for at nyde udeliv i forlængelse af boligen. Der er dog en række forhold, man skal være opmærksom på, inden generalforsamlingen vedtager et altanprojekt.

Det vil helt og holdent bero på det konkrete projekts konstruktion med hvilket flertal, man kan vedtage dette på en generalforsamling, og om der skal foretages egentlige vedtægtsændringer eller ej.

Der kan være tale om tre muligheder: Renovering af eksisterende altaner, udvidelse af eksisterende altaner eller oprettelse af nye altaner. Spørgsmålet er, om alle kan få altaner, eller er det kun enkelte andelshavere, der kan få det, og hvordan skal finansieringen da i givet fald foretages

 

Indhold

2.1. Offentlige regler

2.1.1. Nabohøring

2.1.2. Værn eller rækværk

2.1.3. Brandsikkerhed

2.1.4. Skyggevirkning

2.1.5. Helhedsindtryk

2.2. Reparation eller udskiftning

2.2.1. Forbedringsværdi på ejendommen

2.2.2. Altaner nedtages eller laves om til franske altaner

2.2.3. Opførelse af nye altaner

2.3. Finansiering

2.3.1. Andelsboligforeningen betaler for altanerne

2.3.2. Andelshaverne betaler for altanerne

2.3.3. Lån til andelshaver

2.4. Beslutningen

2.4.1. Vedtagelse på generalforsamling

Sidst opdateret: 27. juli 2022 kl: 09:43