3.Lejlighedssammenlægninger

I andelsboligforeninger i den ældre boligmasse er der ofte et ønske om muligheden for sammenlægning af boliger, så andelshavere på et tidspunkt vil få muligheden for at sammenlægge deres bolig med naboboligen. Dette betyder blandt andet, at yngre mennesker, der er i gang med at stifte familie, kan blive boende i foreningen i stedet for at skulle flytte efter familieforøgelsen.

I den forbindelse er der flere ting foreningen skal være opmærksom på, både i forhold til lovgivning, foreningens egne vedtægter og yderligere supplerende regler internt for sammenlægninger af lejligheder i foreningen.

 

Indhold

3.1. Offentlige regler

3.1.1. Lov om boligforhold § 3

3.1.2. Kommunal dispensation

3.2. Vedtægtshjemmel til sammenlægning

3.2.1. Kriterier for sammenlægning i vedtægterne

Sidst opdateret: 29. august 2022 kl: 11:46