1.Tagboliger

I mange andelsboligforeninger, især i den ældre boligmasse, er der en tagetage, der alene bruges til pulterrum og måske vaske-/tørrerum. Tidligere var det svært at få tilladelse af byggemyndighederne til at udnytte disse arealer til bolig, men i de senere år er reglerne blevet lempet, og der er vedtaget forskellige lovbestemmelser, der har gjort det nemmere at udnytte tagetagerne end tidligere. Såfremt andelsboligforeningen ønsker at udnytte tagetagen, kan dette ske på mange forskellige måder, men de tre hovedformer er:

  • Udvidelse af de øverste lejligheder med tagetagen over lejlighederne.
  • Indretning af helt nye andelslejligheder.
  • Frasalg af tagetagen til ejerlejligheder.

Der er i alle tre tilfælde en række forhold, der skal afklares, inden byggeriet kan påbegyndes. Hver af de tre modeller har sine fordele og ulemper. Nedenfor gennemgås hver af de tre hovedmuligheder.

 

Indhold

1.1. Udvidelse af de øverste lejligheder med tagetagen over lejlighederne

1.1.1. Tekniske problemer

1.1.2. Pulterrum

1.1.3. Deklarationer

1.1.4. Finansiering

1.1.5. Generalforsamlingsbeslutning

1.1.6. Kontrakt med andelshavere

1.1.7. Byggeriet

1.1.8. Fordele ved udvidelse af den øverste lejlighed

1.2. Indretning af nye andelslejligheder

1.2.1. Tekniske problemer

1.2.2. Pulterrum

1.2.3. Deklarationer

1.2.4. Finansiering

1.2.5. Generalforsamlingsbeslutning

1.2.6. Kontrakt med andelshavere

1.2.7. Fordele

1.3. Tagetagen udstykkes til ejerlejligheder

1.3.1. Tekniske problemer

1.3.2. Pulterrum

1.3.3. Deklarationer

1.3.4. Finansiering

1.3.5. Generalforsamlingsbeslutning

1.3.6. Kontrakt

1.3.7. Fordele og ulemper ved ejerlejlighedsmodellen

Sidst opdateret: 29. august 2022 kl: 11:45