Andelsboligforeningens økonomi

3.Formueopgørelse og regnskabsopstilling

Indhold

3.1. Opgørelse af aktiverne

3.1.1. Omsætningsaktiver

3.1.2. Anlægsaktiver

3.1.2.1. Ejendommens værdiansættelse i årsrapporten (årsregnskabsloven)

3.1.2.2. Ejendommens værdiansættelse ved andelsværdiberegningen (andelsboligforeningsloven)

3.1.2.2.1. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra a

3.1.2.2.2. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b

3.1.2.2.3. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra c

3.1.2.2.4. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra d

3.1.2.2.5. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 3

3.1.2.2.6. Andelsboligforeningslovens § 5, stk. 4

3.1.3. Særligt om ejendomme, der er opført som andelsboliger

3.1.4. Forbedringer på ejendommen

3.1.5. Individuelle forbedringer

3.1.6. Maksimalsystemet

3.1.7. Vedtægtsbestemmelser om ejendomsværdi

3.1.8. Andre anlægsaktiver

3.2. Opgørelse af gæld

3.2.1. Kortfristet gæld

3.2.1.1. Kassekredit

3.2.1.2. Kortfristede lån

3.2.1.3. Skyldige omkostninger

3.2.1.4. Forudbetalt leje

3.2.2. Langfristet gæld

3.2.2.1. Prioritetsgæld

3.2.2.2. Anden gæld med lang løbetid

3.2.2.3. Prioritetsgælds værdiansættelse i årsrapporten (årsregnskabsloven)

3.2.2.4. Prioritetsgælds værdiansættelse ved andelsværdiberegningen (andelsboligforeningsloven)

3.2.3. Kursregulering af gælden

3.2.4. Indeksering af gælden

3.2.5. Gældens pålydende

3.2.6. Afdragsbidrag

3.2.7. Finansielle kontrakter (fx renteswap og rentecap)

3.2.8. Hensatte forpligtelser

3.2.9. Reservationer til fremtidig vedligeholdelse og/eller værdiforringelse

3.3. Opgørelse af egenkapitalen

3.4. Note om andelsværdi

3.5. Note om skattekrav ved ophør med erhvervsmæssig virksomhed

3.6. Note om nøgleoplysninger

3.7. Opstilling af årsrapporten

3.7.1. Regnskabsvejledning for andelsboligforeninger

3.7.2. Det praktiske arbejde

Sidst opdateret: 29. april 2024 kl: 14:15