Andelsboligforeningens økonomi

5.Revision

Enhver forening bør, uanset størrelse og admini­strationsform, have tilknyttet en professionel, statsautoriseret eller registreret revisor. Hvert år gennemgår revisor foreningens bogføring og regnskabsmateriale og påtegner årsrapporten, før den fremlægges general­forsamlingen til godkendelse. Der er ikke, hverken i årsregnskabsloven (regnskabsklasse A) eller i andelsboligforeningsloven, fastlagt krav om professionel revision, men foreningens vedtægter indeholder ofte krav herom. Det er ABF’s klare anbefaling, at foreningsregnskabet bliver revideret af en professionel revisor.

Registrerede og statsautoriserede revisorers virke er reguleret af særlig lovgivning. Heraf følger det blandt andet, at revisor ikke kan være medlem af foreningen, idet vedkommende i givet fald har en økonomisk interesse, som vil gøre denne inhabil.

Ud over den eksterne professionelle revisor, kan der desuden - især i lidt større foreninger - vælges en intern revisor blandt foreningens egne medlemmer. Den interne revision har mere til opgave at yde en forvaltningsmæssig kritik, altså en kritik af trufne dispositioner, end et egent­ligt regnskabs- og revisionsteknisk arbejde.

 

Indhold

5.1. Revisors opgaver

5.2. Revisionsarbejdet

5.3. Revisionspåtegning og revisionsprotokol

5.4. Revisors rådgivning i økonomiske spørgsmål

5.5. Revisors honorar

5.6. Revisors ansvar

Sidst opdateret: 25. juli 2022 kl: 14:36