Andelsboligforeningens økonomi

6.Skatteforhold mv.

I det følgende gennemgås en række skattemæssige forhold både i forhold til foreningen og til de enkelte andelshavere. Da skattelovgivningen hyppigt æn­dres, bør det jævnligt kontrolleres, at det nedenfor angivne stadig er gældende, så man undgår problemer med skattemyndigheder mv. I tvivlstilfælde bør man søge rådgivning hos revisor eller advokat.

 

Indhold

6.1. Ejendomsskatter

6.1.1. Beskatningsgrundlaget

6.1.2. Andre afgifter, der ofte betales sammen med ejendomsskatten

6.1.2.1. Vejbidrag

6.1.2.2. Vand- og vandafledningsafgift

6.1.2.3. Renovation

6.1.3. Fradrag for byggemodning

6.2. Beskatning af andelsboligforeningens driftsoverskud

6.2.1. Beskatningsgrundlaget

6.2.2. Oplysningspligten

6.2.3. Særligt om bofællesskaber

6.3. Merværdiafgift (moms)

6.4. Ophørsbeskatning af andelsboligforeningen

6.5. Andelshavernes skatteforhold i forbindelse med andelen

6.5.1. Salg af andelen

6.5.2. Beskatning ved udlodning

6.5.3. Rentefradrag

Sidst opdateret: 26. juli 2022 kl: 09:14