1.Andelsboligbegrebet

I kapitlet gennemgås foreningsstrukturen i en privat andelsboligforening. Hvilke møder og hvilke beslutninger, der kan træffes i en privat andelsboligforening, samt foreningens og bestyrelsens ansvar. Kapitlet kan specielt være en god indgang for en nystiftet andelsboligforening, der kan være usikker over for, hvordan generalforsamlinger skal afvikles og hvordan bestyrelsesarbejdet bedst kan tilrettelægges.

Indhold

1.1. Definition af en andelsboligforening

1.2. Regler for andelsboligforeningers virke

1.2.1. Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

1.2.2. Cirkulæret til andelsboligforeningsloven

1.2.3. Andre love mv.

1.2.4. Foreningens vedtægter

1.2.5. Boligaftaler og andelsbeviser

Sidst opdateret: 13. juli 2023 kl: 12:10