6.Fællesfaciliteter i foreningen

Et vigtigt argument for at vælge andelsboligen frem for fx ejerboligen, er for mange mennesker muligheden for fællesskab i fritiden, som boligformen lægger op til. Mange foreninger ser det derfor som en vigtig opgave at opbygge et socialt net blandt foreningsmedlemmerne med henblik på gensidig hjælp og bistand beboerne imellem efter evne og behov. Det kan ud over de praktiske gøremål i foreningen, også være pasning og hjælp til at hente og bringe hinandens børn til og fra institutioner. Desuden ønsker man at engagere andelshaverne i foreningsarbejdet, så foreningen drager nytte af egne ressourcer i videst muligt omfang.

Indhold

6.1. Fællesfaciliteter og aktiviteter

6.2. Fællesarbejder

Sidst opdateret: 20. juli 2022 kl: 09:16