3.Møder og beslutninger

Indhold

3.1. Generalforsamlingen

3.1.1. Forberedelse og tilrettelæggelse

3.1.2. Indkaldelse og dagsorden

3.1.3. Fremsættelse af forslag

3.1.4. Typer af forslag

3.1.5. Mødeledelse

3.1.6. Huskeliste for dirigenten på generalforsamlingen

3.1.7. Beslutninger og afstemninger

3.1.8. Quorumregler

3.1.9. Fuldmagter, fremmøde og adgang

3.1.10. Antal stemmer

3.1.11. Ugyldige stemmer

3.1.12. Flertalsregler

3.1.12.1. Simpelt flertal

3.1.12.2. Kvalificeret flertal

3.1.12.3. Enstemmighed

3.1.12.4. Valg af metode og vurdering af resultat

3.1.13. Mangelfulde eller ugyldige generalforsamlingsbeslutninger

3.1.14. Personvalg

3.1.14.1. Bestyrelse

3.1.14.2. Sammensætning

3.1.14.3. Hvem kan vælges?

3.1.14.4. Valg

3.1.14.5. Formanden

3.1.14.6. Bestyrelsesmedlemmerne

3.1.14.7. Suppleanter

3.1.14.8. Revisor m.fl.

3.1.15. Generalforsamlingsreferat, opsamling og godkendelse

3.1.15.1. Referattyper

3.1.15.2. Protokollat

3.1.15.3. Øvrige referattyper

3.1.16. Afslutning af generalforsamlingen

3.1.16.1. Generalforsamlingen suspenderes

3.1.17. Effektuering af trufne beslutninger

3.2. Bestyrelsen

3.2.1. Konstituering

3.2.1.1. Formands- og næstformandsposten

3.2.1.2. Kasserer

3.2.1.3. Sekretæren

3.2.1.4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

3.2.1.5. Suppleanter

3.2.2. Indkaldelse og dagsorden

3.2.3. Fremsættelse af forslag

3.2.4. Bestyrelsens forretningsorden

3.2.5. Beslutninger og afstemninger

3.2.5.1. Afstemningsprocedure

3.2.5.2. Habilitet

3.2.5.3. Mangelfulde og ugyldige beslutninger

3.2.6. Protokollat

3.2.7. Effektuering af trufne beslutninger

3.3. Udvalg og opgavefordeling

3.3.1. Formelle rammer for udvalgsarbejde

3.4. Beboer- og orienteringsmøder

Sidst opdateret: 19. juli 2022 kl: 10:59