3.Møder og beslutninger

Foreningen vil i løbet af året have en række møder af forskellige typer. Det vigtigste møde er generalforsamlingen, der normalt afholdes én gang årligt. Generalforsamlingen omtales straks nedenfor i afsnit 3.1. Derudover vil der være et antal møder i bestyrelsesregi, der omtales i afsnit 3.2. En del foreninger vil endvidere have et antal udvalg til varetagelse af specifikke opgaver. Disse behandles i afsnit 3.3, mens beboermøder og lignende omtales i 3.4.

Indhold

3.1. Generalforsamlingen

3.1.1. Forberedelse og tilrettelæggelse

3.1.2. Indkaldelse og dagsorden

3.1.3. Fremsættelse af forslag

3.1.4. Typer af forslag

3.1.5. Mødeledelse

3.1.6. Huskeliste for dirigenten på generalforsamlingen

3.1.7. Beslutninger og afstemninger

3.1.8. Quorumregler

3.1.9. Fuldmagter, fremmøde og adgang

3.1.10. Antal stemmer

3.1.11. Ugyldige stemmer

3.1.12. Flertalsregler

3.1.12.1. Simpelt flertal

3.1.12.2. Kvalificeret flertal

3.1.12.3. Enstemmighed

3.1.12.4. Valg af metode og vurdering af resultat

3.1.13. Mangelfulde eller ugyldige generalforsamlingsbeslutninger

3.1.14. Personvalg

3.1.14.1. Bestyrelse

3.1.14.2. Sammensætning

3.1.14.3. Hvem kan vælges?

3.1.14.4. Valg og ansættelse

3.1.14.5. Formanden

3.1.14.6. Bestyrelsesmedlemmerne

3.1.14.7. Suppleanter

3.1.14.8. Revisor m.fl.

3.1.15. Generalforsamlingsreferat, opsamling og godkendelse

3.1.15.1. Referattyper

3.1.15.2. Protokollat

3.1.15.3. Øvrige referattyper

3.1.16. Afslutning af generalforsamlingen

3.1.16.1. Generalforsamlingen suspenderes

3.1.17. Effektuering af trufne beslutninger

3.2. Bestyrelsen

3.2.1. Konstituering

3.2.1.1. Formands- og næstformandsposten

3.2.1.2. Kasserer

3.2.1.3. Sekretæren

3.2.1.4. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

3.2.1.5. Suppleanter

3.2.2. Indkaldelse og dagsorden

3.2.3. Fremsættelse af forslag

3.2.4. Bestyrelsens forretningsorden

3.2.5. Beslutninger og afstemninger

3.2.5.1. Afstemningsprocedure

3.2.5.2. Habilitet

3.2.5.3. Mangelfulde og ugyldige beslutninger

3.2.6. Protokollat

3.2.7. Effektuering af trufne beslutninger

3.3. Udvalg og opgavefordeling

3.3.1. Formelle rammer for udvalgsarbejde

3.4. Beboer- og orienteringsmøder

Sidst opdateret: 4. marts 2020 kl: 10:46