4.Små foreninger

Det ovenfor beskrevne om foreningsorganerne og deres virke bygger på en for­udsætning om, at der er tale om foreninger af en vis størrelse (mere end ca. 15 andelshavere). Det vil nemlig forekomme de fleste absurd, at der i en for­ening med fx 7 andelshavere skal vælges en bestyrelse på 3 - 5, samt suppleanter, eventuel intern revision mv.

Indhold

4.1. Strukturen i den lille forening

4.1.1. Foreningsorganerne

4.1.2. Forretningsorden og effektuering af beslutninger

4.1.3. Den daglige drift

4.1.4. Bestyrelsesposterne

4.1.5. Særligt om andelskollektiver

4.1.6. Vedtægter

Sidst opdateret: 19. juli 2022 kl: 11:02