7.Samarbejde med andre foreninger

Mange andelsboligforeninger er af en beskeden størrelse. I byområderne ses andelsboligforeninger, der kun består af en enkelt eller et par opgange i en karré, og ved nybyggerier er der næsten altid tale om foreninger med mindre end 20 andelshavere.

Indhold

7.1. Fælles brug af faciliteter mellem nærtliggende foreninger

7.1.1. Økonomiske fordele ved samarbejdet

7.1.2. Samarbejde med andre andelsboligforeninger

7.2. Grundejerforening og ejerlav

7.2.1. Organisationsmodel

7.2.2. Gårdlav

7.3. Beboerforeninger

7.3.1. Lejerforeninger

Sidst opdateret: 20. juli 2022 kl: 09:53