3.Andelshavernes rettigheder og pligter som medlemmer af foreningen

Indhold

3.1. Grundlaget for rettighederne

3.1.1. Lovgivningen

3.1.2. Foreningens vedtægter

3.1.3. Bolig- og brugsretsaftaler

3.1.4. Ophør af medlemskab

3.2. Økonomiske forpligtelser

3.2.1. Betaling af indskud mv.

3.2.2. Betaling af boligafgift

3.2.3. Andre pligtige pengeydelser

3.2.4. Betalingsmisligholdelse

3.2.4.1. Tjekliste ved lejers/andelshavers betalingsmisligholdelse

3.3. Andelshavernes vedligeholdelsespligt

3.3.1. Vedtægtsbestemmelser om vedligeholdelse

3.3.1.1. Bolig- og brugsretsaftaler

3.3.1.2. Generalforsamlingsbeslutninger

3.3.1.3. Andre regler omkring vedligeholdelse

3.3.2. Vedligeholdelsespligtens omfang

3.3.2.1. Krav til vedligeholdelsesmæssig stand

3.3.2.2. Nybyggede og nyrenoverede andelsboliger

3.3.2.3. Særligt om hvidevarer og faste tæpper i tæt/lav bebyggelse

3.3.2.4. Udearealer med individuel brugsret

3.3.2.5. Skader

3.3.3. Misligholdelser og sanktioner

3.3.3.1. Mangelfuld vedligeholdelse

3.3.3.2. ”Tvangsvedligeholdelse”

3.3.3.3. Adgang til boligen

3.3.3.4. Eksklusion som følge af manglende vedligeholdelse

3.4. Forandringer af boliger og haver

3.4.1. Regler om forandringer

3.4.1.1. Byggelovgivningen

3.4.1.2. Bygge- og ibrugtagningsregler

3.4.1.3. Andre myndighedsforskrifter

3.4.1.4. Tegninger, tilladelser, journal m.v.

3.4.1.5. Vedtægtsbestemmelser om forandringer'

3.4.1.6. Forandringer, der medfører arbejder i omkringliggende bolig

3.4.2. Ændringer af konstruktioner og faste bygningsdele

3.4.2.1. Vægge

3.4.2.2. Vådrum

3.4.2.3. Beklædninger på lofter og vægge

3.4.3. Tilpasset løsøre

3.4.4. Ændringer i installationer mv.

3.4.4.1. El-arbejde

3.4.4.2. Gas

3.4.4.3. Vand

3.4.4.4. Afløb og kloak

3.4.4.5. Varmeanlæg

3.4.5. Om- og tilbygninger udenfor boligen

3.4.5.1. Standardprojekter

3.5. Fremleje og bopælspligt

3.5.1. Bopælspligt

3.5.2. Tomme boliger, fremleje og fremlån

3.5.3. Begrundelser for at tillade fremleje mv.

3.5.4. Fremlejeaftale – bestyrelsens rolle

3.5.5. Opsigelse og ophævelse

3.5.6. Fremleje og lån af enkeltværelser i boligen

3.5.7. Korttidsudlejning

3.6. Husorden

3.6.1. Ordensregler for fællesarealer mv.

3.6.2. Regler for brug af fællesfaciliteter

3.6.3. Overtrædelse af husordensbestemmelser

3.7. Erhvervsandel

3.7.1. Særlige vedtægtsbestemmelser om erhvervsandele

3.7.2. Brugsretsaftalen

3.7.3. Boligafgift for erhvervsandele

3.7.4. Blandede bolig/erhverv som andelshavere

Sidst opdateret: 21. juli 2022 kl: 10:21