1.Drift af beboelsesejendomme

Andelsboligforeningers primære opgave er at drive og forvalte den ejendom, hvor andelshaverne har deres bolig. Overordnet er det hensigten at tilbyde andelshaverne så gode boliger som muligt på et økonomisk forsvarligt grundlag.

Der er ikke for­skel på de krav, man stiller til ejere af fast ejendom og beboelsesejendomme, og på de krav, der stilles til andelsboligforeningen som bygningsejer.

 

Indhold

1.1. Husejerens ansvar og pligter

1.1.1. Byggelovgivningen

1.1.2. Kommune- og lokalplaner

1.1.3. Miljø og sundhed

1.1.4. Politivedtægten

1.1.5. Snerydning

1.1.6. Brandsikkerhed

1.1.6.1. Opbevaring af genstande på trappearealer mv.

Sidst opdateret: 5. juli 2024 kl: 14:43