Byggearbejder

8.Ansvarsforhold og obligatorisk byggeskadeforsikring

Ansvarsforholdene inden for bygge- og anlægsvirksomhed er ofte meget komplicerede, og det falder langt uden for denne bogs rammer at redegøre udførligt for dem.

I det følgende skal ansvarsforholdene og ansvarssituationerne derfor kun kort beskrives.

Det er vigtigt at bemærke, at der i forbindelse med ansvar i forhold til bygge- og anlægsvirksomhed som regel er tale om erstatningsansvar inden for kontrakt. Derfor vil de indgåede aftaler i det konkrete tilfælde være afgørende for placering af et eventuelt erstatningsansvar. Det er bl.a. årsagen til, at der i det foregående er lagt vægt på nødvendigheden af præcise aftaler parterne imellem. En klar placering af ansvaret aftalemæssigt vil selvfølgelig være et stærkt incitament til, at parterne opfylder deres forpligtelser, så ansvarssituationen aldrig opstår.

 

Indhold

8.1. Bygherreansvaret

8.1.1. Foreningens og bestyrelsens ansvar

8.2. Rådgiveransvaret

8.2.1. Teknikerens ansvar

8.2.2. Specialrådgiveres ansvar

8.2.3. Ophævelse af rådgiveraftalen

8.2.4. Advokatens ansvar

8.3. Entreprenøransvaret

8.3.1. Almindelige ansvarsregler

8.3.2. Ansvarsbegrænsende forbehold

8.3.3.Entrepriseforsikring

8.4. Obligatorisk byggeskadeforsikring

8.4.1. Hvorfor skal forsikringen tegnes?

8.4.2. Hvornår skal forsikringen tegnes?

8.4.3. Eksempler, hvor der skal tegnes byggeskadeforsikring

8.4.4. Ansøgning om byggetilladelse

8.4.5. Konsekvenser, hvis byggeskadeforsikring ikke er tegnet?

8.4.6. Færdigmelding af byggeri

Sidst opdateret: 4. marts 2020 kl: 15:20