Byggearbejder

3.Drifts- og vedligeholdelsesplan

Drifts- og vedligeholdelsesplanen vil selvfølgelig være helt afhængig af den pågældende ejendom. I nystiftede foreninger, ejendom­me opført med offentlig støtte, eller ejendomme, der netop har gennemgået byfornyelse, vil udarbejdelse af planen være lov­pligtig, og hovedindholdet ligger på den løbende vedligeholdelse med henblik på at opretholde til­standen, samt eventuelt tillige på forbedringer, mens der i en ældre, dårligt vedligeholdt ejen­dom vil være et yderligere stort element af arbej­der, der tilsigter genopretning og ikke blot opret­holdelse af tilstanden. Det må anbefales, at alle andelsboligforeninger har en drifts- og vedligeholdelsesplan, der strækker sig over 15 år, uanset om det er pålagt foreningen ved lov.

Indhold

3.1. Formål med drifts- og vedligeholdelsesplanen

3.2. Form og indhold

3.3. Hvem udarbejder planen?

3.4. Godkendelse af drifts- og vedligeholdelsesplanen

3.5. Revision, ajourføring og opfølgning af drifts- og vedligeholdelsesplan

Sidst opdateret: 22. juli 2022 kl: 13:38