Byggearbejder

7.Kvalitetssikring, ansvar og byggeskadefonden

Baggrunden for reformændringen i 1986 vedrørende kvalitet og ansvar var de relativt mange byggeskader og deraf følgende ofte meget langvarige retssager ved domstolene. Ved gennemførelse af kvalitets- og ansvarsreformen ønskede Folketinget en bedre styring af kvaliteten i det statsstøttede byggeri. Reformkomplekset omfattede følgende:

  1. Kvalitetssikring af byggeriet
  2. Driftsplaner, der skal sikre vedligeholdelsen af bygningerne
  3. Etablering af en byggeskadefond for det statsstøttede boligbyggeri
  4. Ensartede femårsforældelsesperioder for rådgiveres, entreprenørers og leverandørers mangelansvar
  5. Eftersyn efter et byggeris aflevering
  6. Skadedækningsregler.

 
 

Indhold

7.1. Kvalitetssikring

7.2. Bygningsdrift

7.3. Byggeskadefonden

7.4. Ansvarsharmonisering

7.5. Skadedækning fra byggeskadefonden

7.5.1. Skadedækning i praksis

7.5.2. Regres

7.6. Anmeldelse til byggeskadefonden

7.6.1. Anmeldelse på baggrund af 5-års eftersynet

7.6.2. Anmeldelse efter 5-års eftersynet

7.7. (BvB) Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse

7.7.1. Eftersyn ved Byggeskadefonden for Bygningsfornyelse

7.8. Skadedækning fra BvB

7.8.1. Kvalitetssikring

7.8.2. Regres

Sidst opdateret: 4. marts 2020 kl: 15:19