Byggearbejder

7.Kvalitetssikring, ansvar og Byggeskadefonden

Baggrunden for reformændringen i 1986 vedrørende kvalitet og ansvar var de relativt mange byggeskader og deraf følgende ofte meget langvarige retssager ved domstolene. Ved gennemførelse af kvalitets- og ansvarsreformen ønskede Folketinget en bedre styring af kvaliteten i det statsstøttede byggeri. Reformkomplekset omfattede følgende:

  • Kvalitetssikringaf byggeriet.
  • Drifts- og drifts- og vedligeholdelsesplaner, der skal sikre vedligeholdelsen af bygningerne.
  • Etablering af en byggeskadefond for det statsstøttede boligbyggeri.
  • Ensartede 5-års forældelsesperioder for rådgiveres, entreprenørers og leverandørers mangelansvar.
  • Eftersyn efter et byggeris aflevering.
  • Skadedækningsregler.

 
 

Indhold

7.1. Kvalitetssikring

7.2. Bygningsdrift

7.3. Byggeskadefonden

      7.3.1. Skadedækning fra Byggeskadefonden

      7.3.2. Regres

      7.3.3. Eftersyn

      7.3.4. Kvalitetssikring

Sidst opdateret: 17. juli 2024 kl: 10:46