Byggearbejder

7.Kvalitetssikring, ansvar og Byggeskadefonden

Baggrunden for reformændringen i 1986 vedrørende kvalitet og ansvar var de relativt mange byggeskader og deraf følgende ofte meget langvarige retssager ved domstolene. Ved gennemførelse af kvalitets- og ansvarsreformen ønskede Folketinget en bedre styring af kvaliteten i det statsstøttede byggeri. Reformkomplekset omfattede følgende:

  1. Kvalitetssikringaf byggeriet.
  2. Drifts- og drifts- og vedligeholdelsesplaner, der skal sikre vedligeholdelsen af bygningerne.
  3. Etablering af en byggeskadefond for det statsstøttede boligbyggeri.
  4. Ensartede 5-års forældelsesperioder for rådgiveres, entreprenørers og leverandørers mangelansvar.
  5. Eftersyn efter et byggeris aflevering.
  6. Skadedækningsregler.

 
 

Indhold

7.1. Kvalitetssikring

7.2. Bygningsdrift

7.3. Byggeskadefonden

      7.3.1. Skadedækning fra Byggeskadefonden

      7.3.2. Regres

      7.3.3. Eftersyn

      7.3.4. Kvalitetssikring

Sidst opdateret: 29. august 2022 kl: 11:28