Byggearbejder

4.Beslutningsgrundlaget for byggearbejder

Mens småarbejder, som nævnt indledningsvis, ofte iværksættes efter en simpel rekvisition fra bestyrelse eller ejendomsfunktionær til den pågældende håndværker, kræver større arbejder langt mere forberedelse, hvis det skal gå godt. Opgaven består her i at udarbejde en samlet beskrivelse og plan for arbejdets udbud, iværksættelse, gennemførelse og afslutning med tilhørende økonomiske undersøgelser og beregninger. Denne plan kan danne grundlag for et forslag til generalforsamlingen om at udbyde og iværksætte arbejdet. Forløbet gennemgås i det følgende.

 

Indhold

4.1. Byggeprogram og skitseprogram

4.2. Rådgivning og bistand

4.3. Rådgivningsaftalen

4.4. Projektering

4.5. Projekt

4.6. Økonomi

4.7. AB-systemet

 

Sidst opdateret: 4. marts 2020 kl: 14:57