Byggearbejder

4.Beslutningsgrundlaget for byggearbejder

Mens småarbejder ofte iværksættes efter en simpel rekvisition fra bestyrelse eller ejendomsfunktionær til den pågæl­dende håndværker, kræver større arbejder langt mere forberedelse, hvis det skal gå godt. Opgaven består her i at udarbejde en samlet beskrivelse og plan for arbejdets udbud, iværksættelse, gennem­førelse og afslutning, med tilhørende økonomiske undersøgelser og beregninger. Denne plan kan danne grundlag for et forslag for generalforsam­lingen om at udbyde og iværksætte arbejdet. Forløbet gennemgås i det følgende.

 

Indhold

4.1. Byggeprogram og skitseprogram

4.2. Teknisk rådgivning

4.3. Rådgivningsaftalen

4.4. Juridisk rådgivning

4.5. Projektering

4.6. Projekt

4.7. Økonomi

4.8. AB-systemet (aftaledokumenter for byggesager)

 

Sidst opdateret: 22. juli 2022 kl: 14:50