Byggearbejder

3.Driftsplan

Driftsplanen vil selvfølgelig være helt afhængig af den pågældende ejendom. I nystiftede foreninger, ejendomme opført med offentlig støtte eller ejendomme, der netop har gennemgået byfornyelse, vil udarbejdelse af planen være lovpligtig, og hovedindholdet ligger på den løbende vedligeholdelse med henblik på at opretholde tilstanden samt evt. tillige på forbedringer, mens der i en ældre, dårligt vedligeholdt ejendom vil være et yderligere stort element af arbejder, der tilsigter genopretning og ikke blot opretholdelse af tilstanden. Det må anbefales, at alle andelsboligforeninger har en vedligeholdelsesplan, der strækker sig over 15 år, uanset om det er pålagt foreningen ved lov.

Indhold

3.1. Formål med driftsplanen

3.2. Form og indhold

3.3. Hvem udarbejder planen?

3.4. Godkendelse af driftsplanen

3.5. Revision, ajourføring og opfølgning af driftsplan

Sidst opdateret: 4. marts 2020 kl: 14:51